Odpis listu dostępny tu

Do Je(go) Mci Pana Wojewody Bracławskiego[1]

Ich MM PP. Trybunalistowie, Collegowie moi, ofiarowali mi się z doroczną i z zwyczajną swą łaską jeszcze od nieboszczyka pana ojca mego continuowaną[2] z nawiedzeniem domu mego pod te Świątki przyszłe. Jej Mść Pani wojewodzina wileńska[3] także, siostra małżonki mojej, pod tenże czas obiecała mi się w dom ledwo commodius[4], kiedy mógłbym zwieźć WMMciów mych Mciwych Panów przyjaciół i powinnych[5] swych, jako w tej teraźniejszy bliskości do uciechy i conversatiej post forenses curas[6], przy który[7] occassiej[8] radbym i tę córeczkę[9], którą mi Pan Bóg dał, do krztu świętego podał, z czym dotąd oczekiwać – em musiał gwoli niesposobnemu zdrowiu żony mojej, siła[10] i do ozdoby acciku[11], i do uciechy spólnej przybędzie mi osoba WM mego Mciego Pana,  i dufności o łasce powinnej WM, której [.][12] to i teraz Pan Bóg raczył dać świeży związek przez tego nowego w domu mym gościa, na którego zapraszam WM mego Mciwego Pana. Zaprasza żona moja i Jej Mść panią wojewodziną[13] moję Mciwą Panią, życząc w domu swym oddać go i z nami starszemi WM memu Mciwe(mu) P. za sługę powinnego pilnie i po wtóre prosząc, abyś WXMć mym M Panem zwykle być raczył.

[1] Aleksander Zasławski

[2] ustanowioną

[3] Anna Alojza Chodkiewiczowa

[4] dogodniej

[5] krewnych

[6] po sądowych troskach

[7] której

[8] okazji

[9] Gryzeldę

[10] bardzo, dużo

[11] Akciku – zdarzenia.

[12] nieczytelny znak

[13] Kuzynkę Katarzyny – Eufrozynę z Ostrogskich, córkę Janusza.