Jaśnie Oświecone Mci Książę Mści Panie Koniuszy W. Ks. Lit.

Mój Wielce Mści Panie i Bracie!

 

Im większe braterskiej W(aszej) Ks(iążę)cej M(o)ści mego m pana i brata łaski odbieram dowody, tym więcej znam się być obowiązaną w powinnej ich wdzięczności, czego żem w tych teraźniejszych moich zapędach z PP. Zamoyskiemi rzetelny uznała skutek, jako uniżenie W(aszej) Ks(iążę)cej M(o)ści dziękując, z domem moim powinną przyrzekam usługę, tako raz jeszcze upraszam, żebyś mi W. Ks. Mść i na teraźniejszym zgromadzeniu sejmiku tamecznego tę swoję braterską chciał wyświadczyć łaskę i dopomógł, jakobym[1] przez poważną Ich M M PP i braci do Je(go) Kr(ólewskiej) M(ości) i Rptej przyczyną z tak ciężkiej impetitiej[2] i niesłusznego do dziedzictwa onego pretekstu PP Zamoyskich mogła być uwolniona, gdyż nie tylko nas samych przyrodzonych dziedziców zawisła w tym całość, ale i tak wielu szlachty braci naszej którzy summy i substancje swoje na te dobra wniosszy[3] do rąk ś. pamięci rodzonego[4] mego erogowali[5], a przezeń na usługę Rptej są obrócone, także fundacje kościołów i Akademiej tutecznej[6] znamienitej, przepadać by musiały. Co wszystko braterskiej W(aszej) Ks(iążę)cej M(o)ści me(go) M pana oddając promotiej[7], pewnam jej dalej, której już po wielkiej części doznałam, wyświadczysz mi W. Ksca M łaskę, do której jako najpilniej z moją oddaję się powolnością. W Zamościu d 24 Januarii 1667

W(aszej) Ks(iążę)cej M(o)ści mego Mościego Pana

i brata uprzejmie życzliwa siostra i

powolna sługa

Gryzela Constantia Korybutowa

księżna Wiśniowiecka

[1] abym

[2] ataku

[3] wniósłszy

[4] Jana Sobiepana

[5] wypłacili

[6] Akademii Zamojskiej

[7] wsparciu