List zachował się w oryginale w Archiwum Zamoyskich oraz w odpisie korespondencji Tomasza Zamoyskiego w BOZ (dostępny tu). Oryginał jest w bardzo złym stanie, dlatego został uzupełniony na postawie tekstu z kopiariusza. Uzupełnienia zostały oznaczone nawiasem [].

Jaśnie wielmożny mnie wielce

Mciwy Panie i Szwagrze!

Obiecało mi się po trosze na te Świątki[1] gości z Lublina po tych prawnych zabawach, przy których radbym tą córeczkę, którą mi dał Pan Bóg, [podał] do Krztu Świętego. W moim województwie kijowskim jest [to niemały] związek i oblig kumowski i u nas w Rusi eiusd(em) lin[guae provincia][2] nie miałby być pośledniej. Życząc sobie z WM mym Mci Panem wszelakich tak do Rzptej usługi, jako domowy przyjaźni[3] [związków], wielce proszę, abyś na ten dzień do Zamościa stawić mi się raczył [i ostał] tej dziewczynie chrzesnem ojcem. Dał WM MM Mciwemu Panu Pan Bóg więcej potomstwa[4], a przecie[5] mam więcej śmiałości [że WM wdowca ważę] się prosić na panieńskie chrzciny, [a mnieś WM nie chciał żonatego na chrzest używać wnuczki swojej. Jeśli o wstyd idzie, wolę się i odwstydać i, jeśli P(an)[6] Bóg poszczęści, poprawić niż cavere[7] conversatiej i takiej z osoby WM me(go) Mciwego Pana w domu mem ozdoby, którego czekając z radością mciwej łasce pilnie oddaję się] w Zamościu 31 Maii 1623

[1] Zesłanie Ducha Świętego, Zielone Świątki.

[2] województwie o tym samym języku

[3] W kopiariuszu: pożyteczny.

[4] Z małżeństwa z Heleną Uchańską urodziło się ośmioro dzieci.

[5] W kopiariuszu: po przecie jest jeszcze ia.

[6] W oryginale: P. Bóg.

[7] unikać