Mciwy Panie Łowczy Przemyślski

Mój Mci Panie i Przyjacielu!

Dosyć ja życzliwą ku sobie WM MM Pana na ten czas uznawam chęć, kiedy wszelkiego około mojej przykładasz starania wygody. Za którą wielce WM MM Panu podziękowawszy starać się będę, abym też onę moją wzajemną wszelkiej WM MM zawdzięczała okazjej. [Także][1] iż i na dalszy czas nieodmiennej uznawać będę przy oświadczeniu zwłascza teraźniejszem w każdych sprawach moich braterskiej Je(go) Mci MM Pana i Brata[2] miełości[3] nie wątpię. Przetoż już i na ten czas WM MM Pana upraszam, abyś w [nadzieje][4] Je(go) Mci MM Pa(na) i Brata[5] one mi skutkiem samem i do końca wyświadczyć raczył, dalszem mianowicie z skarbu Je(go) Mci[6] sług moich w Sokalu przy ciele[7] będących zwyczajnem pienieżnem prowidując posiełkiem[8]. O czym i do JMci MM Pana i Brata[9] moje wyprawiełam[10] pisania prosząc, abym w tej mierze jeszcze tej Je(go) Mci[11] uznała miełości[12]. Dlaczego, abyś już WM MM Pan do dalszej Je(go) Mci[13] deklaracjej tym sługom mojem[14] w Sokalu będącym zwyczajne obmyślić raczył pieniądze wielce proszę, żadnej o to od Je(go) Mci[15] nie obawiając się turbatiej[16]. A że też jeszcze tą żałobą, której mi WM MM Pan nadesłać był raczył, wszystkiego mego przyodziać nie mogłam dworu, przetoż o tę natenczas upraszać mi WM MM Pa(na) przychodzi, abyś kiru postawów ze dwieście albo ile być może przysłać mi raczył. Moje przy tym powolne zwykłej WM MM Pa chęci zalecam służby. W Krzeszowie 29 Octobr[is] 1651.

WM MP życzliwa przyjaciółka i sługa

Gryzela Constantia z Zamościa księżna Wiśniowiecka

[O] dwieście postawów kiru i powtore […]lce WM MM Pa [proszę] między […]mi o twyz[…] aby go było trzydzieści [posta]wów pro[…][17][1] Odczyt niepewny.

[2] Jana Zamoyskiego

[3] miłości

[4] Odczyt niepewny.

[5][5] Jana Zamoyskiego

[6] Jana Zamoyskiego

[7] Jeremiego Wiśniowieckiego

[8] posiłkiem, wsparciem

[9] Jana Zamoyskiego

[10] wyprawiłam

[11] Jana Zamoyskiego

[12] miłości

[13] Jana Zamoyskiego

[14] moim

[15] Jana Zamoyskiego

[16] turbacji, kłopotów, nieprzyjemności

[17] Dopisek uległ zniszczeniu.