Pisownia listów jest uwspółcześniona, zachowane jednak zostały cechy charakterystyczne języka danej osoby (dotyczy to zwłaszcza Jeremiego Wiśniowieckiego) takie jak ścieśnianie głosek czy zmiękczanie. Słowa, które mogą sprawiać problem, zostały opatrzone stosownym przypisem. Oryginały listów można znaleźć w wersji zdigitalizowanej pod podanymi sygnaturami.