Wyjątki z akt Sądu Komisarskiego Zamku Zamojskiego.