Oryginał listu znajduje się w zbiorach Autografów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, pochodzi ze zbiorów Lwowskiej Naukowej Biblioteki im. W. Stefanyka NAN Ukrainy, Oddział Rękopisów. Zespół (fond) 5, skatalogowany pod numerem 1924.

Jaśnie Wielmożna Mciwa Pani Wojewodzina Wileńska,

moja Wielce Mciwa Pani i Ciotko!

Cokolwiek upatrujesz być WW MM Pani pożytecznego książęciu jegomości[1] dobrodziejowi memu[2], to wszytko z życzliwego afektu swego obracasz, życząc uprzejmie, jakoby[3] nic szkodliwego domowi naszemu przydać[4] się mogło[5]. Tenże życzliwy, który oświadczasz, afekt niech Pan najwyższy w długie wieki obfitymi płaci WM MM Pani pociechami. List ten, który życzysz WM MM Pani sobie, jakoby prędko mógł być przesłany do książecia jegomości[6] dobrodzieja mego, tejże godziny on wyprawiłam i to, cokolwiek mam proponowanego w liście WM MM Pani chętniem wypełnieła i na dalsze okazje perswazjami memi obesłać onego[7] nie przepomnię[8]. Moje na ten czas uprzejme służby łasce WM MM Pani pilnie zalecam. W Wiśniowcu 7 Iulii 1648.

WM Mości Pani Ciotki i Dobrodziejki z serca miłująca siestrzenica i uniżona sługa

Grizela Constantia z Zamościa księżna Wiśniowiecka

[1] W oryginale: Xciu Jmci

[2] Jeremiemu

[3] aby

[4] przydarzyć

[5] List ten jest odpowiedzią księżnej na list Anny Alojzji Chodkiewiczowej, który zawierał życzenia dla Jeremiego. Nie mając innych źródeł tylko przypuszczać można, że były to życzenia urodzinowe, co pozwalałoby określić datę urodzenia księcia na drugą połowę czerwca 1612 r. Data ustalona przez prof. Czamańską w jej monografii jest błędna, gdyż pani profesor opierała się na zbiorowym wydaniu utworów Andrzeja Kanona z 1676 r., w którym wydawca rzeczywiście umieścił decimo septimo Kalendas Septembris (16.08 – na pewno nie 17.) we wskazanym przez nią miejscu. Jednak w wydaniu samego Classicum sepulchrale z 1653 r. w tym wersie mamy decimo tertio Kalendas Septembris (20.08) i jest to oznaczenie daty śmierci, a nie urodzin.

[6] W oryginale: Xcia Jmci

[7] męża

[8] zapomnę