Jaśnie Oświecony Książę Mci Panie Koniuszy W. Ks. Lit.

Mnie wielce Mci Panie i Bracie!

Wykonał Pan Bóg nieodwołanych wyroków swoich exequutię[1] nad św. pam. JM Panem wojewodą sendomierskim[2] moim M Panem bratem i dobrodziejem w tych czasiech z te(go)[3] świata powoławszy go przez śmierć nieuchronną z ciężkim smutkiem moim i ostatnim prawie osierocenie(m)[4] domu nasze(go)[5]. Ten tedy żal mój, ile mi na ten czas pozwala afekt mój, W. Ks. M. M.M. Panu i bratu donoszę, pewna będąc, że nie tylko z ścisłych krwi obowiązków[6], ale i powodem uprzejmej św. pam. nieboszczykiem miłości, zechcesz W. Ks. M. i ku nam pozostałym je(go)[7] successorom[8] swojej nie odmieniać łaski, którą ja i z synem moim wszelką zechcę zatrzymać powolnością, z nią się natenczas krewnej W. Ks. M. oddając miłości. W Zamościu d. 20 kwietnia 1665.

W. Ks. Mości mego mościego pana i brata

uprzejmie życzliwa siostra i powolna sługa

Gryzela Constantia Korybutowa z Zamościa księżna Wiśniowiecka


[1] egzekucję, tj. wykonanie

[2] Janem Zamoyskim, 7 kwietnia 1665 r.

[3] Skrócone znakiem abrewiacji.

[4] Skrócone znakiem abrewiacji.

[5] Skrócone znakiem abrewiacji.

[6] Babka Bogusława, Katarzyna Ostrogska, była siostrą Aleksandra, dziadka Zamoyskich.

[7] Skrócone znakiem abrewiacji.

[8] spadkobiercom