Najaśniejsza Miłościwa Królowa

Pani Pani Moja Miłościwa i Dobrodziejko!

Znak to jest miłościwej łaski WKMci Paniej Mojej Miłościwej, którą się nieboszczyk brat[1] i dobrodziej mój zawsze szczycieł[2], że i po zejściu[3] je(go)[4] z te(go) świata wyświadczasz WKM nam pozostałym sierotom[5] pańskie z straty dobre(go) swe(go) sługi politowanie. Za co uniżenie podziękowawszy WKM Paniej Mojej, Pana Boga prosić nie ustajemy za długoletnie zdrowie i panowanie WKM. A że WKM bierzesz JMP wojewodziną sendomierską[6] osierociałą małżonkę rodzone(go) me(go) pod swoję protectią[7] i onej interesa swym pisaniem i przez p. sędziego warszawskie(go)[8] dźwigać Pańską swoją obiecujesz powagą, uciekam się i ja do tejże miłościwej WKMci protectiej i pewnam, że WKM respectem[9] jakichkolwiek domu me(go) zasług i życzliwej zmarłe(go) brata mego i uniżonej zawsze ku majestatowi WKMci Paniej mej miłościwej usługi, będziesz chciała protectią, o którą suplikujemy[10], mieć na takiej wadze, żebyś sobie WKM nieśmiertelne imię uniwersalnej[11] osierociałych wdów pozyskała w tej ojczyźnie dobrodziejki, której ja przy oddaniu uniżone(go) me(go) pokłonu zostaję dożywotnia

WKM Paniej a Paniej Mojej Miłościwej i Dobrodziejki uniżona

sługa

Gryzela Consta(n)tia[12] Korybutowa

księżna Wiśniowiecka

w Zamościu d. 7 Maii 1665

[1] Jan Zamoyski

[2] szczycił

[3] 7 kwietnia 1665 r.

[4] Księżna konsekwentnie w całym liście skraca końcówkę -go znakiem abrewiacji.

[5] Księżnej, Michałowi i Stanisławowi Koniecpolskiemu.

[6] Marię Kazimierę Zamoyską,

[7] opiekę

[8] Andrzej Kotowski, wysłannik królowej do Zamościa.

[9] względem

[10] prosimy

[11] Sens: opiekunki każdej wdowy w Rzeczpospolitej.

[12] Księżna popełniła omyłkę w drugim imieniu pomijając „n” i zastępując je następnie znakiem abrewiacji, sam zapis jest zamazany i wskazuje na wzburzenie lub rozkojarzenie autorki, co biorąc pod uwagę okoliczności powstania listu, nie powinno dziwić.