Między poddanymi z Lipy a p. Zygmuntowskim dekret.

Feria quarta in cr(asti)no festi conception(is) B(eatissi)mae V(irginis) Mariae A(nno) D(omini) 1671[1]

W sprawie do Sądu Komisarskiego[2] Zamku Zamojskiego zawiedzionej od poddanych wsi Lipy[3] powodów przeciwko urodzonemu panu Rafałowi Zygmuntowskiemu[4] leśniczemu bilskiemu[5] pozwanemu[6], a to względem szkód w zbożu i różnych rzeczach przez ogień z przyczyny i okazjej jakoby jego[7] wszczętej popadłych[8], o czym szerszą na piśmie podali instantią[9]. Sąd niniejszy Komisarski Zamkowy Zamojski przeczytawszy inqusitie[10] na gruncie przez komisarzów[11] najjaśn[iejszej] księżny jejmości wywiedzione, z których {wynika}[12] iż pomieniony p. Zygmuntowski nie pokazuje się tego ognia, a za tym i szkód z niego popadłych[13], winnym, i owszem tymże ogniem sam tak w zbożach, jako i budynkach znaczne szkody poniósł, przeto takowy przypadek zawiedzeniu[14] i dopuszczeniu boskiemu przyznawszy, onego od tej imperitiej[15] i żałoby powodów wolnym być uznawa[16]. Mając jednak respekt[17] na poddanych ogniem zniesionych, żeby tym prędzej zapomóc się mogli, onych powagą na[j]jaśn[iejszej] księżny jejmości paniej i dobrodziejki, mianowicie pracowitych: Skorupę, Gregla kołodzieja, Jędrzeja Chamerę[18], Łakomczyków od wszelkich robocizn, czynszów, straży i powinności do roku jednego zaczynając rok od Bożego Narodzenia w roku niniejszym wolnymi czyni, drudzy zaś, jako Maikowie, iż nie {w}[19] tak wielkie szkody popadli, w każdy tydzień po jednym dniu tylko do dworu odprawować mają. Leśnych także, którzy do robót nie należą, na żadne usługi swoje zażywać nie ma, oprócz pilnowania lasów i zwierzyny na kuchnię zamkową dostawania[20], do czego i insi wszyscy przykładać się mają, zwłaszcza z sieciami na zwierza dla potrzeby pańskiej stawając. Jurysdykcję[21] jednak i zwierzchność pomienionego Imć pana Zygmuntowskiego w krzywdach i poswarkach spólnych znać mają wszyscy[22]. Co się tchnie[23] inszych, których Pan Bóg od ognia obronił, ci wszyscy do zwyczajnych powinności i robocizn należeć będą tak, jako przed tym należeli.

[1] Środa, 9 grudnia 1671.

[2] Zapisane: Comissarskiego

[3] Zapisane: Lipey; wieś w pobliżu Janowa Lubelskiego (Białej) w: https://pl.wikipedia.org/wiki/Lipa_(powiat_stalowowolski) dostęp: 04.11.2022.

[4] Nie zidentyfikowałam.

[5] Bialskiemu (k. Janowa Lubelskiego).

[6] Przekreślone przez sporządzającego protokół.

[7] Zygmuntowskiego

[8] wynikłych

[9] informację

[10] wyniki śledztwa

[11] Zapisano: Comissarzów

[12] Uzupełnienie własne J.B.

[13] wynikłych

[14] zrządzeniu

[15] nieświadomości, nieumiejętności

[16] Sens: sąd uznaje niewinność Zygmuntowskiego i zaleca, żeby nie wnosić do niego pretensji.

[17] wzgląd

[18] Chamerowie do dziś mieszkają w Lipie, por. piłkarz Adrian Chamera.

[19] Uzupełnienie własne J.B.

[20] zdobywania

[21] Zapisano: Iurisdictią

[22] Sens: Zygmuntowski pozostaje zwierzchnikiem i rozjemcą chłopów z Lipy.

[23] tyczy