Jaśnie Wielmożna M(iło)śc(iwa) Pani Kanclerzyna[1]

Koronna a moja wielce M(iło)śc(iwa) Pani matko y dobrodziko!

Na tym jestem zawsze[2], abym każdym znakiem oświadczył WM mojej[3] wielce M(iło)śc(iwej) Pani matce i dobrodzice [moję] [wszelką][4] powolność do usług MMsc Pani i dobrodziki zawsze[5] gotową, dlategoż pokojowego mego wyprawiając do usług (księżnej)[6] Mojej M(iło)śc(iwej)  Pani Małżonki[7], nie chciałem puścić bez listownego oświadczenia zwykłych usług moich i nawiedzenia dobrego zdrowia WM M(iło)śc(iwej) Pani i dobrodziki, z którego jako najprędzej w domu moim cieszyć się [uprzejmie][8] życząc, wielce a uniżenie upraszam miłościwy łaski M(iło)śc(iwej)  Pani i dobrodziki, abyś [z wszytkiem][9] [przezacnym][10] domem swoim do[mek][11] mój przyozdobić raczyła, a swoją bytnością i M(ego) M(iło)śc(iwego)  Pana starosty kałuskiego M(ego) M(iło)śc(iwego) Pana i kochanego brata[12] ucieszyła, [o co][13] i powolny proszę i miłosciwy[14] łasce M(ojej) M(iło)śc(iwej) Pani i dobrodziki pilno się oddawam. Dan w Lwowie[15] 23 Augusti 1639

WM Mojej wielce M(iło)śc(iwej) Pani matki i dobrodziki

Powolny syn

i uniżony sługa

Jeremi Michał Korybuth Xiążę na Wiśniowcu

[1] Tradycyjnie zapisane jako „canclirzyna”.

[2] Zapisane zawszi.

[3] Zapisane moi.

[4] Odczyt niepewny.

[5] Por. przyp. 3

[6] Zapisane skrótem X.

[7] Gryzeldy.

[8] Odczyt niepewny.

[9] Odczyt niepewny.

[10] Odczyt niepewny.

[11] Odczyt niepewny. Mowa o zamku w Białym Kamieniu.

[12] Jana Zamoyskiego.

[13] Odczyt niepewny.

[14] Tj. miłościwej.

[15] Odczyt niepewny, dopisane nad datą.