Jaśnie wielmożna MM Pani kanclirzyno[1] koronna a moja wielce MPani i Dobrodziko!

Pytać się jako najczęściej o dobrym zdrowiu i szczęśliwym powodzeniu MM Pani i dobrodziki za jedną mam sobie powinność, zostając uniżonym i dożywotnim sługą WW MM Pani i dobrodziki, w którym[2] aby fortunny wiek we wszystkich szczęśliwościach jako najdłuży[3] przy WM MM Pani i dobrodzice zostawał, z serca życzę i moję czołobitność uniżoną miłościwy[4] łasce WM MM Pani jako najpilni[5] oddawam. Dan w Białym Kamieniu 7 Decembris 1638

WM moi[6] wielce M Pani i dobrodziki

powolny i uniżony sługa

Jeremi Michał Korybuth ks. na Wiśniowcu

[1] kanclerzyno

[2] Tj. dobrym zdrowiu

[3] najdłużej

[4] miłościwej

[5] najpilniej

[6] mojej