Jaśnie Wielmożna MM Pani kanclirzyno[1]

a moja wielce MM Pani Matko i Dobrodziko!

 

Jako ni[e] masz[2] nic milszego WM naszy[3] MM Pani Matce i Dobrodzice nad częste patrzanie na dziatki swoje i na onych uprzejmą powolność, tak nam jedyną pociechą i najmilszą jest ustawicznie ciesząc się z dobrego zdrowia i sczinśliwego[4] powodzenia WM MM Pani Matki i Dobrodziki miłość macierzyńską uznawać i uprzejmą powolność nasze[5] oświadczać, Stwórcy [Przedwiecznego][6] upraszając, aby wszytkie żale[7] i przeciwne fortuny jak najdalej oddalał, a wszelkimi pociechami i błogosławieństwy jak najbarzi[8] obdarzał. A że mnie w pośrodku dziatek[9] swoich zostawającemu WM MM Pani Matka[10] i Dobrodzika afekt miłości swojej[11] macierzyński[12] [mciwie][13] oświadczać raczysz, uniżenie podziękowawszy [przy zwykli][14] […][15] [moi][16] [ochocie][17] z miłą małżonką moją [po łasce Boski][18] starać się będę jako o umiejętność oświadczania uprzejmej miłości uniżoną powolnością moją[19] WM naszy[20] M Pani matce i dobrodzice, [z którą[21]] natenczas jako najpilniej miłościwy[22] łasce MM Pani Matce i dobrodzice się oddawam

Dan w Białym Kamieniu 6 Aprilis 1639

WM wielce MM Pani Matki i Dobrodziki

powolny syn i uniżony sługa

Jeremi Michał Korybuth, książę na Wiśniowcu

 

[1]kanclerzyno

[2] W oryginale: nimasz

[3] W oryginale: naszi. Ciekawe, że książę wypowiada się w imieniu swoim i żony, która przecież została jeszcze w Zamościu i mogła miłość macierzyńską uznawać i uprzejmą powolność oświadczać bezpośrednio samej Katarzynie.

[4] szczęśliwego

[5] naszą

[6] Odczyt niepewny.

[7] Po śmierci Tomasza Zamoyskiego, którego rocznica urodzin wyraźnie musiała przygnębić Katarzynę.

[8] najbardziej

[9] Odczyt niepewny.

[10] Słowo matka książę dopisał nad tekstem – jeszcze się nie przyzwyczaił 😊

[11] W oryginale: swoy, czyt. swoji.

[12] macierzyńskiej

[13] Odczyt niepewny, może mciwie – miłościwie.

[14] Odczyt niepewny, zwykli – zwykłej.

[15] Wyraz nieczytelny.

[16] Odczyt niepewny, moi, czyt. moji – mojej

[17] Odczyt niepewny.

[18] Odczyt niepewny, BoskiBoskiej, w skrócie: książę określa priorytety – najpierw będzie się starał o łaskę boską, ale zaraz potem o przychylność teściowej.

[19] Napisane nad tekstem.

[20] Por. przypis 3

[21] Odczyt niepewny, którą odnosi się do powolności.

[22] miłościwej