Jaśnie Wielmożna MM Pani kanclirzyna[1] koronna moja wielce MM Pani matko i dobrodziko!

Jako mam mile […][2] patrzać na dobre zdrowie WM M Pani matki i dobrodziki, tako nie ciesząc się [z nieszczęśliwego][3] powodzenia niezmierne utrapienie[4]. Chcąc jednak moje oświadczyć niską powolność WM MM Pani i dobrodzice i, licząc mieć z wiadomości o zdrowiu WM MM Pani i dobrodziki uciechę jako najprędszą, umyślnie to pisanie moje niską moją czołobitność [do] WM MM Pani i dobrodziki […][5]  [którą][6] jako najprędzy[7] oglądać uprzejmie życzę. Dan w Tyszowcach[8] 2 Aprilis AD 1639

Jako powolny syn i uniżony sługa

Jeremi Michał Korybuth

książę na Wiśniowcu

 

[1] kanclerzyna

[2] Wyraz nieczytelny.

[3] Odczyt niepewny.

[4] 1 kwietnia przypadała rocznica urodzin zmarłego rok wcześniej Tomasza Zamoyskiego, co zapewne spowodowało przygnębienie Katarzyny Zamoyskiej, jako że śmierć schorowanego przecież męża zniosła bardzo źle.

[5] Wyraz nieczytelny.

[6] Odczyt niepewny.

[7] najprędzej

[8] Pierwszy nocleg po wyjeździe z Zamościa na Wołyń.