Jaśnie Wielmożna MM Pani kanclirzyna[1] koronna
a moja wielce MM Pani i dobrodziko!

 

[Z] IMM Panem chorążym podolskim[2] luboś mi MM Pani i dobrodzika służyć sobie nie rozkazała w sprawie swej, poczuwając się ja jednak być sługą dożywotnim i uniżonym MM Pani i dobrodziki chodzę tak, jakoby podług affectatii[3] MM Pani i dobrodziki [dniem][4] uspokojona zostawała i rozumiem, [że][5]koniec swój w piątek[6], da Bóg, otrzyma gwoli […][7]. Do piątku się muszę zabawić we Lwowie. JM Pana [Łukaszewskiego][8] [użyłem][9], aby w tej sprawie służył MM Pani i dobrodzice, który […][10] […][11]. JM pan wojewoda łęczycki[12] Ś. P. wyroku Boskiego dni swoje skończył 22 Ianu(arii) w Piotrkowie. O trwogach żadny[13] ponowy nie mam, gwoli którym do JM pana krakowskiego wyprawiłem, o których jakową wiadomość będę miał, oznajmię MM Pani i dobrodzice, który[14] natenczas uniżone służby moje pilnie zalecam.

Dan we Lwowie 3 Februarii AD 1639.

WM Moi wielce MM Pani i dobrodziki
powolny i uniżony sługa

Jeremi Michał Korybut, książę na
Wiśniowcu

Ich MM MPannym kanclirzankom[15] moim wielce MM pannym powolni[16] służby moje zalicam[17], tak tyż[18] i JM Panu staroście kałuskiemu memu MM Panu i Bratu[19].


[1] kanclerzyna

[2] Prawdopodobnie Hieronim Lanckoroński

[3] życzenia

[4] Odczyt niepewny.

[5] Odczyt niepewny.

[6] Piątek przypadał następnego dnia.

[7] Wyraz nieczytelny.

[8] Odczyt niepewny.

[9] Odczyt niepewny.

[10] Wyraz nieczytelny.

[11] Wyraz nieczytelny.

[12] Maksymilian Przerębski, wuj Jeremiego, żonaty z Anną
Mohylanką.

[13] żadnej

[14] której

[15] pannom kanclerzankom – Joannie i Gryzeldzie

[16] powolne

[17] zalecam

[18] też

[19] Janowi Zamoyskiemu