Jaśnie Wielmożna MM Pani kanclirzyna[1] a moja wielce MM Pani i dobrodziko!

JegoM MPan Żurkowski[2] to, cokolwiek miał we zliceniu[3] od WM MM Pani i dobrodziki, opowiedział mi, na co wszystko dostateczny wziął respons. We wszystkich sprawach moich jakom począł sobie postępować podług woli i rozkazania WM MM Pani i dobrodziki, tak i to będzie się działo podług affectatii[4] WM MM Pani i dobrodziki. To tyż[5] do wiadomości donoszę, iż JegoMść pan krakowski wszytkim[6] chorągwiom kazał pod Trembowlą siódmego dnia Februarii stanąć, gdyż się w tech[7] czasiech[8] spodziwa[9] ordy potężny[10]. Będzie – li jaka ponowa, nie omieszkam dać znać WM MM Pani i dobrodzice, który[11] natenczas uniżone służby moje zalicam[12]. Dan we Lwowie 31 Ianu. 1639.

WM Moi wielce MM Pani i dobrodziki powolny i uniżony sługa

Jeremi Michał Korybut, książę na Wiśniowcu

Ich MM MPannym kanclirzankom[13] moim MM pannym powolni[14] służby moje zalicam[15], tak tyż[16] i JM Panu staroście kałuskiemu memu MM Panu i Bratu[17].

[1] kanclerzyna

[2] Stanisław, autor Żywota Tomasza Zamoyskiego…, zaufany sługa Zamoyskich.

[3] zleceniu

[4] pragnienia

[5] też

[6] wszystkim

[7] tych

[8] czasach

[9] spodziewa

[10] potężnej

[11] której

[12] zalecam

[13] pannom kanclerzankom – Joannie i Gryzeldzie

[14] powolne

[15] zalecam

[16] też

[17] Janowi Zamoyskiemu