Jaśnie Wielmożna MM Pani kanclirzyna[1] koronna a moja wielce MM Pani i dobrodziko!

Przy oddaniu uniżonych usług moich nawidzam[2] dobre zdrowie WM MM Pani i dobrodziki, w którym jako natenczas zostawać raczysz, pytam się. Przy tym zdało mi się [….][3] słuszno oznajmić MM Pani i dobrodzice, iż w piątek przeszli[4] będąc u JM MM pana krakowskiego[5] w [Busku][6], którego, gdym prosił na wesele moje, śmiercią Jej Mci pani wojnicki[7] wymówił się. Jednakże to mi obiecał, jeśli czas pozwoli, po pogrzebie Jej Mci pani wojnicki, który przypada za trzy niedzielie[8], stawić się w dom WM MPani i dobrodziki. Sam JM MM pan krakowski jedzie [potem][9] [dalej][10] do Baru spodziwając[11] się wpaścia[12] tatarskiego, gdyż pewno[13] ma wiadomość o tem[14] pogaństwie, którzy się tu do nas gotują. To do wiadomości WM MM Pani i dobrodziki doniósłszy, siebie samego uniżonymi usługami memi[15] jako najpilni[16] oddawam[17]. Dan w Białym Kamieniu 23 Ianuarii AD 1639

WM Moi Mości Pani i dobrodziki powolny i uniżony sługa

Jeremi Michał Korybuth, książę na Wiśniowcu

[1] kanclerzyna

[2] nawiedzam

[3] Nieczytelne.

[4] przeszły, miniony

[5] Stanisława Koniecpolskiego

[6] Odczyt niepewny.

[7] wojnickiej – to Anna z Branickich Lubomirska, zm. 9 I 1639, teściowa Koniecpolskiego. Rodzinę obowiązywała w związku z tym roczna żałoba.

[8] tygodnie

[9] Odczyt niepewny.

[10] Odczyt niepewny.

[11] spodziewając

[12] napadu

[13] pewną

[14] tym

[15] mymi

[16] najpilniej

[17] oddaję